bezpłatne szkolenia on-line z zakresu Apiterapii oraz Miodu pitnego z własnej pasieki.

bezpłatne szkolenia  on-line z zakresu Apiterapii oraz Miodu pitnego z własnej pasieki.

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.
Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Celem projektu jest:
Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i apiterapii. Aktywizacja bezpośrednia zostanie skierowana do 100 osób, zamieszkałych na terenach wiejskich z 2 województw: łódzkiego i śląskiego, jednakże aktywizacja pośrednia będzie skierowana do znacznie szerszej grupy odbiorców.
Grupa docelowa to:
– osoby w wieku powyżej 18 lat,
– zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie i śląskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).
Miejsce realizacji to 2 województwa: województwo łódzkie i województwo śląskie.
Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 100 osób, w tym 60 osób z woj. śląskiego oraz 40 osób z woj. łódzkiego.
TEMATYKA SZKOLEŃ (klikając na dany temat, dowiesz się więcej o szkoleniu)
1. Apiterapia
2. Miód pitny z własnej pasieki
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres:
[email protected]
Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: slaskie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW