Już wkrótce będzie przebudowana kolejna droga

Już wkrótce będzie przebudowana kolejna droga

Informujemy, że Gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację inwestycji pt. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grębień i Popowice” w wysokości 203 590, 00 zł. Jest to przedsięwzięcie, które będzie realizowane w ramach zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi z Grębienia do Popowic na odcinku o długości prawie 1 km i szerokości jezdnej 4 m wraz z poboczami.

Zadanie to gmina musi zrealizować i rozliczyć do 31.10.2023 r.