Wykaz uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali stypendium Gminy Pątnów dla uzdolnionych uczniów

Wykaz uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali stypendium Gminy Pątnów dla uzdolnionych uczniów

 

Lp. Imię i nazwisko  ucznia Nazwa  szkoły
1. JAN ROGALA ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
2. BARTOSZ HADRYŚ ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
3. NATALIA LACH ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
4. KALINA ŻUBEREK ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
5. JOANNA ŁYCZKO ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
6. NADIA PICHLIŃSKA ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
7. NADIA ROGALA ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
8. ZUZANNA BŁACH ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
9. JULIA BAŃSKA ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
10. EWA CIĘŻKA ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
11. JAN CIĘŻKI ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
12. OLIWIA CICHOŃ ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
13. DYDYNA WERONIKA ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
14. DYDYNA PATRYK ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
15. PATRYK GOŃDA ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
16. HANNA MIKOŁAJCZYK ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
17. ALAN OSADNIK ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
18. KSAWIER PERLICEUSZ ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
19. WERONIKA PIOTROWSKA ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
20. MAJA SZPIKOWSKA ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
21. ANTONINA SMELA ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
22. ALICJA WOJTERA ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
23. PIOTR BIEGAŃSKI ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
24. NATASZA CIEŚLAK ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
25. MARTA JANECZEK ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
26. BARTŁOMIEJ KLIMAS ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
27. MAJA KLIMAS ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
28. MACIEJ KOMOR ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
29. TYMOTEUSZ STASIAK ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
30 MICHAŁ WRÓBEL ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

Wójt Gminy Pątnów
dr Jacek Olczyk

Pątnów, dn. 23.06.2023 r.