Komunikat w sprawie możliwości składania uwag i opinii w sprawie rozbudowy DK nr 45 na odcinku od granicy woj. opolskiego do planowanej obwodnicy Wielunia

Komunikat w sprawie możliwości składania uwag i opinii w sprawie rozbudowy DK nr 45 na odcinku od granicy woj. opolskiego do planowanej obwodnicy Wielunia

 

Wójt Gminy Pątnów informuje, iż w dniu 19.06.2023r. w OSP w Kadłubie odbyło się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców gmin Wieluń, Mokrsko, Pątnów z przedstawicielami firmy S.T.I. POLSKA działającymi w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku od granicy woj. opolskiego do planowanej obwodnicy Wielunia.

Na spotkaniu zaprezentowano wstępne rozwiązania projektowe wraz z propozycją „obejścia” miejscowości Kadłub. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, mogą zapoznać się z prezentowanymi materiałami w wersji elektronicznej dostępnej jako załącznik do niniejszego komunikatu lub z wersją papierową dostępną w Urzędzie Gminy Pątnów (pokój nr 203) w dniach od 20.06.2023r do 03.07.2023r.

Ponadto osoby zainteresowane proszone są o złożenie pisemnej opinii bądź uwag przesyłając wypełniony i podpisany formularz (druk) w terminie do dnia 3 lipca 2023r.:

  • w wersji papierowej na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 02-512 Warszawa
  • albo skan na adres e-mail: [email protected].

Załączniki do pobrania:

Formularz opiniiDokumentacja projektowa.zip