AKCJA INFORMACYJNA NR 1 prowadzona w ramach opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR na odcinku granica województwa opolskiego/łódzkiego-Wieluń

AKCJA INFORMACYJNA NR 1 prowadzona w ramach opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla zadania: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR na odcinku granica województwa opolskiego/łódzkiego-Wieluń

 

W ramach planowanej w dniach 19.06-03.07.2023r. akcji informacyjnej S.T.I. POLSKA działając w imieniu i na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu:

19 czerwca 2023r. godz. 16:00
Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie,
Kadłub 18, 98-300 Wieluń.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane wstępne rozwiązania projektowe wraz z propozycją “obejścia” miejscowości Kadłub. Zainteresowani będą mogli złożyć pisemną opinię, a także zadawać  pytania. Dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu materiały informacyjne oraz formularze opinii dot. przedsięwzięcia zostaną udostępnione w urzędach gmin Wieluń, Mokrsko oraz Pątnów od dnia 20.06.2023 r do 03.07.2023 r.

Wypełnione i podpisane formularze należy przekazać w terminie do dnia 3 lipca 2023r.

  • w wersji papierowej na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 02-512 Warszawa
  • albo skan na adres e-mail: [email protected]