GRANTY SOŁECKIE – PRZYZNANE!

GRANTY SOŁECKIE – PRZYZNANE!

W tegorocznej edycji konkursu pn. „Sołectwo na plus” udział wzięły wszystkie sołectwa gminy Pątnów i każde z nich wnioskowało o kwotę 12 000,00 zł. Wysoką ocenę Komisji Konkursowej, a co za tym idzie zaproszenie do złożenia wniosku na sfinansowanie zawartych w nim przedsięwzięć, otrzymało aż 8 Sołectw, w tym jedno z nich znajduje się na liście rezerwowej. Gmina Pątnów złożyła już stosowne wnioski.

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowały się niżej wymienione Sołectwa:

  1. Bieniec – „Nasze wspólne miejsce w Bieńcu”,
  2. Dzietrzniki – „Doposażamy salę Sołeckiego Centrum Kultury i Rekreacji w Dzietrznikach”,
  3. Kamionka – „Dbamy o miejsce pamięci w naszej wsi”,
  4. Kluski – „Oznakowanie miejsca Bitwy pod Kluskami”,
  5. Pątnów – „Zakup naczyń gastronomicznych i sztućców na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pątnowie”,
  6. Załęcze Małe – „Tworzymy wspólną przestrzeń – budowa altany w Załęczu Małym”,
  7. Grębień – „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębieniu”,
  8. Grabowa – „Razem możemy więcej – zakup namiotu dla wsi Grabowa” (Sołectwo Grabowa znajduje się na liście rezerwowej).

Cieszymy się bardzo, że pomysły tak dużej liczby Sołectw z terenu naszej gminy zostały docenione.  Realizacja projektów przyczyni się nie tylko do kształtowania i poprawy ładu przestrzennego obszarów, na których realizowane będą ww. zadania, ale także do zacieśnienia więzi między mieszkańcami wsi oraz zwiększenia oferty kulturalnej poszczególnych miejscowości.