60% kanalizacji sanitarnej w Popowicach już wybudowane!

60% kanalizacji sanitarnej w Popowicach już wybudowane!

W czerwcu 2022 roku rozpoczęły się prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Popowice”. Na ten cel, gmina Pątnów, uzyskała promesę w wysokości 6 330 700,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość robót budowlanych ma opiewać na kwotę 10 448 889,03 zł.

Wykonawcą zadania jest firma RPM Spółka Akcyjna z Lublińca. Realizacja zadania przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 8.699,4 mb. Zostaną wybudowane również boczne odgałęzienia kanalizacyjne, tłocznie ścieków oraz będzie dokonana przebudowa przepompowni ścieków. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem a ich zaawansowanie ocenia się na ponad 60 %.

Budowa studzienek kanalizacyjnych będzie odpowiednio skoordynowana z przebudową drogi powiatowej. Wybudowana sieć zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wieluń, z którą Gmina Pątnów zawarła porozumienie.