BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z KOMPLEKSEM LEKKOATLETYCZNYM W ZAŁĘCZU MAŁYM ROZPOCZĘTA!

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z KOMPLEKSEM LEKKOATLETYCZNYM W ZAŁĘCZU MAŁYM ROZPOCZĘTA!

 

Już wkrótce rozpoczną się prace się prace w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z kompleksem lekkoatletycznym w Załęczu Małym”. W dniu 17 lutego br. został przekazany plac budowy w ręce wykonawcy. Na realizację przedsięwzięcia, gmina Pątnów otrzymała promesę w wysokości 864 000,01 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Natomiast wykonanie całości inwestycji opiewa na kwotę 960 000,01 zł. Wykonawcą zadania została firma Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Błach z siedzibą w Pątnowie.

Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą. Wokół boiska zamontowane zostaną piłkochwyty. Obiekt będzie wyposażony w aluminiowe bramki z siatką do piłki nożnej, stalowe słupki z siatką do tenisa ziemnego, siatkówki oraz koszykówki wraz z koszami i regulowanymi tablicami. W ramach realizacji zadania zostaną ułożone betonowe obrzeża, nastąpi wykonanie podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej.

Zakończenie realizacji inwestycji planuje się z końcem września br.