Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu ws. przeglądów obiektów.

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu ws. przeglądów obiektów.

W związku z nasileniem w ostatnim czasie pożarów sadzy w kominach budynków mieszkalnych w powiecie wieluńskim, przekazujemy pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu. Przypominamy również o konieczności wykonywania wymaganych przeglądów, m.in.:

  • instalacji gazowych (również instalacje ze stalową butlą propan – butan) – co najmniej raz w roku;
  • przewodów kominowych – co najmniej raz w roku;
  • zbiornika na ścieki (szczelność) – co najmniej raz w roku;
  • stanu technicznego i przydatność do użytkowania ( tzw. budowlany) – raz na 5 lat;
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej – raz na 5 lat.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia odpowiedniej specjalności, również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru eksploatacją urzÄ…dzeń, instalacji oraz sieci gazowych. stwierdzenia uszkodzeń właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego których spoczywają obowiązki zakresie napraw, określone przepisach odrębnych bądź obowiązani czasie lub bezpośrednio po usunać stwierdzone uszkodzenia iuzupełnić mogłyby zagrożenie zdrowia mienia katastrofę porażenie prądem albo Wycią…g przepisów karnych: Zgodnie poz. 2351ze zm.), 91a spelnia wolności Zgodnie Dz 2021 utrzymania obiektu budowlanego niezgodny zprzepisa zapewnia podlega grzywnie nie niż grzywny. budowlanego Otrzymuje: Adresaci- wg wykazu POWIATOW INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO couniu Anna Ciach”