OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pątnów

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pątnów

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pątnów

Wójt Gminy Pątnów, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pątnów.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 05.08.2022 r. do 04.09.2022 r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

– na stronie internetowej Gminy Pątnów: https://patnow.pl;

– na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://patnow.biuletyn.net/;

– w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów. (pokój nr 103)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: [email protected]

– drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów

– bezpośrednio do Urzędu Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów. (pokój nr 103) w godzinach pracy Urzędu.

 1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/r/3GpJRQz3hj
 2. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pątnów. Spotkanie odbędzie się w dniu 05.08.2022 roku o godz. 14:00 Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 05.08.2022 roku do godz. 9:00, klikając w podany link: https://forms.office.com/r/cchHqqi2Aq
  Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 04.09.2022 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Pątnowie.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://patnow.biuletyn.net/ i stronie https://patnow.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów:

 • projekt Uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pątnów,
 • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pątnów.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://patnow.biuletyn.net/
 • na stronie internetowej https://patnow.pl
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pątnowie, Pątnów 48, 98-335 Pątnów
 • w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Pątnów, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz, na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: https://patnow.pl

Zarządzenie nr 94 z 2022 roku ws. konsultacji – rewitalizacja

Projekt uchwały_rewitalizacja

Pątnów_Diagnoza_GPR_konsultacje

Obwieszczenie ws. konsultacji – rewitalizacja

formularz uwag _ rewitalizacja

mapa do rewitalizacji