35 000,00 zł dofinansowania dla Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym w ramach programu “Aktywna tablica”

35 000,00 zł dofinansowania dla Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym w ramach programu “Aktywna tablica”

 

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

W ramach tej edycji udało się Gminie Pątnów pozyskać 35 000,00 zł dofinansowania dla Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym. Całkowita wartość zadania wynosi 43 750,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 8 750,00 zł

Wsparcie finansowe w ramach programu zgodnie założeniami zostanie przeznaczone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii oraz dodatkowo na sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.