HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO “W RODZINIE SIŁA” – PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO “W RODZINIE SIŁA” – PORADNICTWO LOGOPEDYCZNE

 

Projekt konkursowy ,,W rodzinie siła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020

W ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21
Numer projektu RPLD.09.02.01-10-A023/21-00.
Oś priorytetowa:– IX Włączenie społeczne.
Działanie02 – IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Poddziałanie: 01 – IX.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne.

Poradnictwo logopedyczne ( 212,5 H)
Kwiecień 2022

Lp Data spotkania Godziny spotkania
1 08.04.2022 r.
17.00 – 19.00
2 11.04.2022 r. 16.00 – 18.00
3 22.04.2022 r. 17.00 – 19.00
4 23.04.2022 r. 13.30 – 19.00
5 25.04.2022 r. 16.00 – 18.00
6 29.04.2022 r. 17.00 – 19.00
7 30.04.2022 r. 13.30 – 19.00
Zajęcia odbędą się w
Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie
98-335 Pątnów 72

Maj 2022

Lp Data spotkania Godziny spotkania
1 06.05.2022 r. 17.00 – 19.00
2 07.05.2022 r. 13.30 – 19.00
3 09.05.2022 r. 16.00 – 18.00
4 13.05.2022 r. 17.00 – 19.00
5 14.05.2022 r. 13.30 – 19.00
6 16.05.2022 r. 16.00 – 18.00
7 20.05.2022 r. 17.00 – 19.00
8 21.05.2022 r. 13.30 – 19.00
9 23.05.2022 r. 16.00 – 18.00
10 27.05.2022 r. 17.00 – 19.00
11 28.05.2022 r. 13.30 – 19.00
12 30.05.2022 r. 16.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się w
Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

Czerwiec 2022

Lp. Data spotkania Godziny spotkania
1 03.06.2022 r. 17.00 – 19.00
2 04.06.2022 r. 13.30 – 18.30
3 06.06.2022 r. 16.00 – 18.00
4 10.06.2022 r. 17.00 – 19.00
5 11.06.2022 r. 13.30 – 18.30
7 13.06.2022 r. 16.00 – 18.00
8 17.06.2022 r. 8.30 – 13.30
9 20.06.2022 r. 16.00 – 18.00
10 25.06.2022 r. 13.30 – 18.30
11 27.06.2022 r. 9.00 – 14.00
12 28.06.2022 r. 9.00 – 14.00
Zajęcia odbędą się w
Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

Wrzesień 2022

Lp. Data spotkania Godziny spotkania
1 02.09.2022 r. 17.00- 19.00
2 03.09.2022 r. 13.30 – 18.30
3 09.09.2020 r. 17.00 – 19.00
4 10.09.2022 r. 13.30 – 18.00
5 12. 09.2022 r. 16.00 – 18.00
6 16.09.2022 r. 17.00 – 19.00
7 17.09.2022 r. 13.30 – 19.00
8 19.09.2022 r. 16.00 – 18.00
9 23.09.2022 r. 17.00 – 19.00
10 24.09.2022 r. 13.30 – 18.30
11 26.09.2022 r. 16.00 – 18.00
12 30.09.2022 r. 13.30 – 18.30
Zajęcia odbędą się w
Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

Październik 2022

Lp Data spotkania Godziny spotkania
1 01.10.2022 r. 13.30 – 18.30
2 03.10.2022 r. 16.00 – 18.00
3 07.10.2022 r. 17.00 – 19.00
4 08.10.2022 r. 13.30 – 19.00
5 10.10.2022 r. 16.00 – 18.00
6 15.10.2022 r. 13.30 – 18.30
7 17.10.2022 r. 16.00 – 18.00
8 21.10.2022 r. 17.00 – 19.00
9 22.10.2022 r. 13.30 – 18.30
10 24.10.2022 r. 16.00 – 18.00
11 28.10.2022 r. 17.00 – 19.00
12 29.10.2022 r. 13.30 – 18.30
Zajęcia odbędą się w
Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

Listopad 2022

Lp Data spotkania Godziny spotkania
1 04.11.2022 r. 17.00 – 19.00
2 05.11.2022 r. 13.30 – 19.00
3 07.11.2022 r. 16.00 – 18.00
4 12.11.2022 r. 13.30 – 18.30
5 14.11.2022 r. 16.00 – 18.00
6 18.11.2022 r. 17.00 – 19.00
7 19.11.2022 r. 13.30 – 19.00
8 21.11.2022 r. 16.00 – 18.00
9 25.11.2022 r. 17.00 – 19.00
10 26.11.2022 r. 13.30 – 18.30
11 28.11.2022 r. 16.00 – 18.00
Zajęcia odbędą się w
Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie