Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pątnów – Warszawka

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pątnów – Warszawka

Zakończyła się procedura przetargowa w zakresie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pątnów-Warszawka. 25 marca br. zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma P.P.H.U. „Partner” Maciej Pyrak z Krzepic, która w przetargu zmierzyła się z trzema oferentami, przedkładając najkorzystniejszą ofertę na kwotę 375 424,43 zł brutto.

Gmina Pątnów uzyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie wynoszące ponad 214 000,00 zł. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.