Turniej wiedzy pożarniczej

Turniej wiedzy pożarniczej

22 marca br. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej. Dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych rywalizowała w eliminacjach turnieju. W konkursie wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkółpodstawowych z terenu gminy Pątnów.  Turniej ma przede wszystkim na celu popularyzację wśród młodych ludzi znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz nabycie praktycznych umiejętności postępowania w przypadku wybuchu pożaru.

Zawodnicy z największą ilością punktów otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!