Harmonogram spotkań w ramach projektu konkursowego “W rodzinie siła” – Korepetycje z języka angielskiego

Harmonogram spotkań w ramach projektu konkursowego “W rodzinie siła” – Korepetycje z języka angielskiego

Projekt konkursowy ,,W rodzinie siła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020

W ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21

Numer projektu RPLD.09.02.01-10-A023/21-00.

Oś priorytetowa:– IX Włączenie społeczne.

Działanie02 – IX.2Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Poddziałanie: 01 – IX.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne.

                  Uprawnionymi do korzystania z wymienionego wsparcia są uczestnicy projektu

                                                                   ,, W rodzinie siła”

Korepetycje z języka angielskiego  ( 216 H )

Luty 2022

 

LpData spotkaniaGodziny spotkania
112.02.2022 r.

 

8.30 – 13.30
214.02.2022 r.8.30 – 13.30
315.02.2022 r.8.30 – 13.30
417.02.2022 r.8.30 – 13.30
519.02.2022 r.14.00 – 19.00
621.02.2022 r.8.30 – 13.30
722.02.2022 r.8.30 – 13.30
824.02.2022 r.8.30 – 13.30
926.02.2022 r.8.30 – 13.30

Zajęcia odbędą się w

Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie
98-335 Pątnów 72