Harmonogram spotkań w ramach projektu konkursowego “W rodzinie siła” – Psychoterapeuta

Harmonogram spotkań w ramach projektu konkursowego “W rodzinie siła” – Psychoterapeuta

 

Projekt konkursowy ,,W rodzinie siła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020

W ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21

Numer projektu RPLD.09.02.01-10-A023/21-00

Oś priorytetowa:– IX Włączenie społeczne.

Działanie02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Poddziałanie: 01 – IX.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne.

Uprawnionymi do korzystania z wymienionego wsparcia są uczestnicy projektu ,,W rodzinie siła”.

WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE ( 250 H )

                                                                    Luty 2022

 

l.pData spotkaniaGodziny spotkania
102.02.2022 r.16.00 – 19.00
207.02.2022 r.13.00 – 16.00
309.02.2022 r.16.00 – 19.00
421.02.2022 r.13.00 – 16.00
523.02.2022 r.16.00 – 19.00
628.02.2022 r.13.00 – 16.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

Marzec 2022 r.

 

lp.Data spotkaniaGodziny spotkania
102.03.2022 r.16.00 – 19.00
207.03.2022 r.13.00 – 16.00
309.03.2022 r.16.00 – 19.00
414.03.2022 r.13.00 – 16.00
516.03.2022 r.16.00 – 19.00
621.03.2022 r.13.00 – 16.00
723.03.2022 r.16.00 – 19.00
828.03.2022 r.13.00 – 16.00
930.03.2022 r.16.00 -19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

Kwiecień 2022 r.

 

l.pData spotkaniaGodziny spotkania
104.04.2022 r.13.00 – 16.00
206.04.2022 r.16.00 – 19.00
311.04.2022 r,13.00 – 16.00
413.04.2022 r.16.00 – 19.00
520.04.2022 r.16.00 – 19.00
625.04.2022 r.13.00 – 16.00
727.04.2022 r.16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

MAJ 2022 r.

 

l.pData spotkaniaGodziny spotkania
104.05.2022 r.16.00 -19.00
209.05.2022 r.13.00 – 16.00
311.05.2022 r.16.00 – 19.00
416.05.2022 r.13.00 – 16.00
518.05.2022 r.16.00 – 19.00
623.05.2022 r.13.00 – 16.00
725.05.2022 r.16.00 – 19.00
830.05.2022 r.13.00 – 16.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC 2022 r.

 

l.pData spotkaniaGodziny spotkania
101.06.2022 r.16.00 – 19.00
206.06.2022 r.13.00 – 16.00
308.06.2022 r.16.00 – 19.00
413.06.2022 r.13.00 – 16.00
515.06.2022 r.16.00 – 19.00
620.06.2022 r.13.00 – 16.00
722.06.2022 r.16.00 – 19.00
827.06.2022 r.13.00 – 16.00
929.06.2022 r.16.00 – 19.00

 

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

LIPIEC 2022 r.

 

l.pData spotkaniaGodzina spotkania
104.07.2022 r.13.00 – 16.00
206.07.2022 r.16.00 – 19.00
311.07.2022 r.13.00 – 16.00
413.07.2022 r.16.00 – 19.00
518.07.2022 r.13.00 – 16.00
620.07.2022 r.16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2022 r.

 

l.pData spotkaniaGodzina spotkania
108.08.2022 r.13.00 – 16.00
210.08.2022 r.16.00 – 19.00
315.08.2022 r.13.00 – 16.00
417.08.2022 r.16.00 – 19.00
522.08.2022 r.13.00 – 16.00
624.08.2022 r.16.00 – 19.00
729.08.2022 r.13.00 – 16.00
831.08.2022 r.16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

WRZESIEŃ 2022 r.

 

l.pData spotkaniaGodzina spotkania
105.09.2022 r.13.00 – 16.00
207.09.2022 r.16.00 – 19.00
312.09.2022 r.13.00 – 16.00
414.09.2022 r.16.00 – 19.00
519.09.2022 r.13.00 – 16.00
621.09.2022 r.16.00 – 19.00
726.09.2022 r.13.00 – 16.00
828.09.2022 r.16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2022

 

l.pData spotkaniaGodziny spotkania
103.10.2022 r.13.00-16.00
205.10.2022 r.16.00 – 19.00
310.10.2022 r.13.00-16.00
412.10.2022 r.16.00 – 19.00
517.10.2022 r.13.00 – 16.00
619.10.2022 r.16.00 – 19.00
724.10.2022 r.13.00 – 16.00
826.10.2022 r.16.00 – 19.00
931.10.2022 r.13.00 – 16.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

LISTOPAD 2022 r.

 

l.pData spotkaniaGodziny spotkania
102.11.2022 r.16.00 – 19.00
207.11.2022 r.13.00 – 16.00
309.11.2022 r.16.00 – 19.00
414.11.2022 r.13.00 – 16.00
516.11.2022 r.16.00 – 19.00
621.11.2022 r.13.00 – 16.00
723.11.2022 r.16.00 – 19.00
828.11.2022 r.13.00 – 16.00
930.11.2022 r.16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

GRUDZIEŃ 2022 r.

 

l.pData spotkaniaGodziny spotkania
105.12.2022 r.13.00 – 16.00
207.12.2022 r.16.00 – 19.00
312.12.2022 r.13.00 – 17.00
414.12.2022 r.16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56