Harmonogram spotkań w ramach projektu konkursowego “W rodzinie siła” – Psychoterapeuta

Harmonogram spotkań w ramach projektu konkursowego “W rodzinie siła” – Psychoterapeuta

 

Projekt konkursowy ,,W rodzinie siła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020

W ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21

Numer projektu RPLD.09.02.01-10-A023/21-00

Oś priorytetowa:– IX Włączenie społeczne.

Działanie02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Poddziałanie: 01 – IX.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne.

Uprawnionymi do korzystania z wymienionego wsparcia są uczestnicy projektu ,,W rodzinie siła”.

WSPARCIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE ( 250 H )

                                                                    Luty 2022

 

l.p Data spotkania Godziny spotkania
1 02.02.2022 r. 16.00 – 19.00
2 07.02.2022 r. 13.00 – 16.00
3 09.02.2022 r. 16.00 – 19.00
4 21.02.2022 r. 13.00 – 16.00
5 23.02.2022 r. 16.00 – 19.00
6 28.02.2022 r. 13.00 – 16.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

Marzec 2022 r.

 

lp. Data spotkania Godziny spotkania
1 02.03.2022 r. 16.00 – 19.00
2 07.03.2022 r. 13.00 – 16.00
3 09.03.2022 r. 16.00 – 19.00
4 14.03.2022 r. 13.00 – 16.00
5 16.03.2022 r. 16.00 – 19.00
6 21.03.2022 r. 13.00 – 16.00
7 23.03.2022 r. 16.00 – 19.00
8 28.03.2022 r. 13.00 – 16.00
9 30.03.2022 r. 16.00 -19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

Kwiecień 2022 r.

 

l.p Data spotkania Godziny spotkania
1 04.04.2022 r. 13.00 – 16.00
2 06.04.2022 r. 16.00 – 19.00
3 11.04.2022 r, 13.00 – 16.00
4 13.04.2022 r. 16.00 – 19.00
5 20.04.2022 r. 16.00 – 19.00
6 25.04.2022 r. 13.00 – 16.00
7 27.04.2022 r. 16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

MAJ 2022 r.

 

l.p Data spotkania Godziny spotkania
1 04.05.2022 r. 16.00 -19.00
2 09.05.2022 r. 13.00 – 16.00
3 11.05.2022 r. 16.00 – 19.00
4 16.05.2022 r. 13.00 – 16.00
5 18.05.2022 r. 16.00 – 19.00
6 23.05.2022 r. 13.00 – 16.00
7 25.05.2022 r. 16.00 – 19.00
8 30.05.2022 r. 13.00 – 16.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC 2022 r.

 

l.p Data spotkania Godziny spotkania
1 01.06.2022 r. 16.00 – 19.00
2 06.06.2022 r. 13.00 – 16.00
3 08.06.2022 r. 16.00 – 19.00
4 13.06.2022 r. 13.00 – 16.00
5 15.06.2022 r. 16.00 – 19.00
6 20.06.2022 r. 13.00 – 16.00
7 22.06.2022 r. 16.00 – 19.00
8 27.06.2022 r. 13.00 – 16.00
9 29.06.2022 r. 16.00 – 19.00

 

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

LIPIEC 2022 r.

 

l.p Data spotkania Godzina spotkania
1 04.07.2022 r. 13.00 – 16.00
2 06.07.2022 r. 16.00 – 19.00
3 11.07.2022 r. 13.00 – 16.00
4 13.07.2022 r. 16.00 – 19.00
5 18.07.2022 r. 13.00 – 16.00
6 20.07.2022 r. 16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2022 r.

 

l.p Data spotkania Godzina spotkania
1 08.08.2022 r. 13.00 – 16.00
2 10.08.2022 r. 16.00 – 19.00
3 15.08.2022 r. 13.00 – 16.00
4 17.08.2022 r. 16.00 – 19.00
5 22.08.2022 r. 13.00 – 16.00
6 24.08.2022 r. 16.00 – 19.00
7 29.08.2022 r. 13.00 – 16.00
8 31.08.2022 r. 16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

WRZESIEŃ 2022 r.

 

l.p Data spotkania Godzina spotkania
1 05.09.2022 r. 13.00 – 16.00
2 07.09.2022 r. 16.00 – 19.00
3 12.09.2022 r. 13.00 – 16.00
4 14.09.2022 r. 16.00 – 19.00
5 19.09.2022 r. 13.00 – 16.00
6 21.09.2022 r. 16.00 – 19.00
7 26.09.2022 r. 13.00 – 16.00
8 28.09.2022 r. 16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2022

 

l.p Data spotkania Godziny spotkania
1 03.10.2022 r. 13.00-16.00
2 05.10.2022 r. 16.00 – 19.00
3 10.10.2022 r. 13.00-16.00
4 12.10.2022 r. 16.00 – 19.00
5 17.10.2022 r. 13.00 – 16.00
6 19.10.2022 r. 16.00 – 19.00
7 24.10.2022 r. 13.00 – 16.00
8 26.10.2022 r. 16.00 – 19.00
9 31.10.2022 r. 13.00 – 16.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

LISTOPAD 2022 r.

 

l.p Data spotkania Godziny spotkania
1 02.11.2022 r. 16.00 – 19.00
2 07.11.2022 r. 13.00 – 16.00
3 09.11.2022 r. 16.00 – 19.00
4 14.11.2022 r. 13.00 – 16.00
5 16.11.2022 r. 16.00 – 19.00
6 21.11.2022 r. 13.00 – 16.00
7 23.11.2022 r. 16.00 – 19.00
8 28.11.2022 r. 13.00 – 16.00
9 30.11.2022 r. 16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56

 

GRUDZIEŃ 2022 r.

 

l.p Data spotkania Godziny spotkania
1 05.12.2022 r. 13.00 – 16.00
2 07.12.2022 r. 16.00 – 19.00
3 12.12.2022 r. 13.00 – 17.00
4 14.12.2022 r. 16.00 – 19.00

Spotkania odbędą się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie

98-335 Pątnów 72

tel./fax: (43) 886 53 56