Chwile pamięci o II wojnie światowej na Kamionce

Chwile pamięci o II wojnie światowej na Kamionce

Jak co roku, 2 września mieszkańcy Kamionki spotkali się w miejscu upamiętniającym poległych w czasie II wojny światowej. Po południu zebrali się przy obelisku, stojącym samotnie w polach. Mimo że w odosobnieniu, to jednak zadbany i jak co roku przygotowany do uroczystości upamiętniającej poległych żołnierzy na polach Popowic i Kamionki w drugim dniu wrześniu 1939 roku.

Tradycyjnie, jako pierwszy wystąpił sołtys wsi Pan Mieczysław Spich, witając wszystkich zgromadzonych i prosząc o krótką modlitwę za poległych przybyłego księdza proboszcza Wojciecha Drobca. Krótką przemowę wygłosił również Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, wspominając tragiczną przeszłość, dziękując mieszkańcom za pamięć o tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu oraz prezentując nową publikację pt. „Bitwa 36. Pułku piechoty Legii Akademickiej pod Kamionką. 2 września 1939 r.”.

Bitwa 36. pułku piechoty Legii Akademickiej pod Kamionką. 2 września 1939 r.

Każdy z obecnych otrzymał broszurę, w której czytelnik odnajdzie historię pułku a także zdjęcia z rekonstrukcji tej bitwy, jaka została przygotowana w 2019 r. Publikację prezentujemy poniżej.

Całości obchodów dopełniały delegacje sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Pątnowie, z OSP i KGW z Kamionki a także delegacja z Urzędu Gminy w Pątnowie. Oprawę artystyczną zapewniły członkinie KGW z Kamionki śpiewając pieśni i recytując wiersze patriotyczne.

Dziękujemy, że pamiętacie!Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów