Remont drogi śródpolnej Józefów – Grębień – Dzietrzniki

Remont drogi śródpolnej Józefów – Grębień – Dzietrzniki

 

Rozpoczynają się prace związane z remontem drogi dojazdowej do pól w sołectwach Józefów, Grębień i Dzietrzniki. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wysokość dotacji to kwota 177 250,00 zł, zaś całkowity koszt inwestycji wynosi 499 000,00 zł. Wykonawcą robót jest miejscowa firma z Pątnowa Pana Jarosława Błacha. Droga śródpolna liczy 2,41 km i posiada minimalną szerokość od 4,5 do 5 metrów. Remont polegał będzie na utwardzeniu drogi kruszywem z rozściełacza na szerokości 4 metrów i 15 cm grubości po uprzedniej niwelacji drogi wraz z profilowaniem spadków. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na drugą połowę października.

Zmodernizowana droga posłuży przede wszystkim rolnikom ułatwiając dojazd dużym sprzętem do pól. Dodatkowym atutem będzie wzmocnienie rowerowego ruchu turystycznego na tych odcinkach łącząc miejscowości Józefów, Grębień i Dzietrzniki oraz ułatwiając bezpieczny dojazd duktami polnymi i leśnymi z zachodniej i północnej części gminy, w tym z gmin ościennych do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.