Teren rekreacyjny w Pątnowie

Teren rekreacyjny w Pątnowie

Zrealizowaliśmy kolejny etap zagospdoarowania terenu rekreacyjnego w Pątnowie. Gmina zakupiła nowe ławki i kosze na śmieci, które zostały zamontowane na placu między biblioteką a szkołą w Pątnowie. Na tym terenie znajduje się również plac zabaw, boisko szkolne oraz siłownia.

Jest to doskonałe  miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu również z dziećmi. Zapraszamy naszych mieszkańców do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dopełnieniem całości będzie altana, która jeszcze w tym roku zostanie zamontowana tuż obok biblioteki.  Wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi Pątnów złożyliśmy wniosek o dofinansowanie m.in. na budowę altany. Czekamy na wyniki naboru do końca października br. Po tym terminie będziemy mogli ją ustawić i będzie to już ostatni etap zagospodarowania tego terenu.