Uroczystości w „Dolinie Objawienia” w Kałużach

Uroczystości w „Dolinie Objawienia” w Kałużach

 

15 sierpnia 2021 roku w Kałużach w „Dolinie Objawienia” odbyły się uroczystości związane ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Została odprawiona msza święta dziękczynna za Jana Pawła II w 100. Rocznicę Jego urodzin oraz za Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku Jego beatyfikacji. Jak co roku przed mszą świętą o godz. 15:30 odbył się koncert pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu zespołu folklorystycznego „ZAŁĘCZANIE”.

Organizatorem uroczystości był Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Pątnowie, jednak w organizację włączyły się jeszcze inne organizacje i osoby działające lokalnie m.in. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kałuże i Doliny Objawienia, sołtys wsi, druhowie strażacy z OSP Kluski, KGW oraz wielu innych liderów lokalnych. W działaniach lokalną społeczność wsparli również pracownicy Urzędu Gminy w Pątnowie.

Mszę świętą koncelebrował Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, który już od kilku lat odwiedza „Dolinę Objawienia” z ogromnym sentymentem.  Warto wspomnieć jeszcze, że uroczystość uświetniły poczty sztandarowe OSP nie tylko z terenu gminy Pątnów oraz Koła Gospodyń Wiejskich w strojach ludowych.

Po mszy świętej na zakończenie zostały poświęcone zioła i kwiaty oraz figura Matki Bożej i rzeźba Świętego Jana Pawła II. Uroczystość wypadła znakomicie.

Korzystając z okazji zgromadzenia się znacznej ilości osób OSP Kluski we współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MARMED z Dzietrznik zorganizowali mobilny punkt szczepień z możliwością zaszczepienia się przeciw Covid-19.  Kilkanaście osób skorzystało z tej okazji i zaszczepiło się.

Jeśli nie uczestniczyliście do tej pory w obchodach przy „Źródełku Objawienia” zapraszamy już dziś do udziału w przyszłym roku – 15 sierpnia 2022 roku godz. 16:00, miejsce: Dolina Objawienia w Kałużach, gmina Pątnów.

Fotorelacja na stronie Radio ZW