Koncert „Ogników” w Załęczu Wielkim

Koncert „Ogników” w Załęczu Wielkim

W dniach od 5 do 9 lipca br. grupa 20. dzieci wzięła udział w warsztatach muzycznych na wyjeździe. Warsztaty dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Ogniki” z Pątnowa odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym „Nadwarciański Gród”. Zajęcia prowadził instruktor orkiestry Pan Bogdan Krzak, który zajmuje się szlifowaniem młodych talentów muzycznych z naszej gminy już od wielu lat.

Warsztaty zostały dofinansowane w wysokości 4.000 zł ze środków gminy przyznanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pątnowie.

Na zakończenie warsztatów dzieci zaprezentowały swój repertuar dając koncert w amfiteatrze w Nadwarciańskim Grodzie. Można było przekonać się osobiście, że warsztaty przyniosły rezultaty i młodzi muzycy podszlifowali swoje talenty – koncert był naprawdę wspaniały.