Apel do mieszkańców z prośbą o udostępnienie materiałów do Monografii Gminy Pątnów

Apel do mieszkańców z prośbą o udostępnienie materiałów do Monografii Gminy Pątnów

Szanowni Mieszkańcy,

Ponownie zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o możliwość pozyskania starych materiałów do opracowywanej obecnie Monografii Gminy Pątnów, której publikacja planowana jest na przełomie 2022/2023 r.

Otrzymaliśmy już trochę materiałów w postaci zdjęć oraz dokumentów, jednak z pewnością w Państwa posiadaniu jest jeszcze wiele ciekawych pamiątek, które dla nas mogłyby być wspaniałym źródłem informacji o dawnych czasach dotyczących naszej gminy.

Z pewnością każdy z Państwa w swoich zbiorach posiada ciekawe zdjęcia, dokumenty lub pamiątki. Interesuje nas cały XX wiek, zdjęcia z okresu I wojny światowej, okresu międzywojennego, z okresu II wojny światowej, jak również z okresu PRL. Będziemy bardzo wdzięczni za ich czasowe udostępnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Pątnowie lub samo zgłoszenie możliwości ich udostępnienia poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Wiele materiałów do rzetelnego opracowania Monografii Gminy Pątnów pozyskujemy z naszego archiwum urzędowego, archiwów państwowych, muzeum oraz bibliotek, jednak niezwykle cenne będzie dotarcie do materiałów, szczególnie zdjęć, które pozostają w rękach naszych mieszkańców.

Zapewniam, że udostępnione przez Państwa zdjęcia, dokumenty czy inne pamiątki po sfotografowaniu lub zeskanowaniu zostaną zwrócone do właściciela. Osoby, które dysponują materiałami proszone są o kontakt tel. 43 886 52 50 bądź e-mail: [email protected] lub [email protected]  

Liczę na Państwa pomoc.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jacek Olczyk
Wójt Gminy Pątnów

Zaprezentowane zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego państwa Wiatrów z Grębienia. Za ich udostępnienie pięknie dziękujemy.