Budowa wodociągu w Kluskach i Załęczu Wielkim oraz przydomowej oczyszczalni w Kałużach

Budowa wodociągu w Kluskach i Załęczu Wielkim oraz przydomowej oczyszczalni w Kałużach

Informujemy, że gmina Pątnów podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę wodociągu w miejscowościach Kluski i Załęcze Wielkie oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kałuże” . Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie będzie realizowane przez F.H.U. Tomasz Kokot z Lachowskiego za kwotę 225.000,00 zł (wartość robót budowlanych).

W ramach operacji zostanie wybudowany wodociąg o długości 1719 m (3 przyłącza wodociągowe) w miejscowościach Kluski i Załęcze Wielkie oraz jedna przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kałuże.

Realizacja operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Pątnów poprzez polepszenie jakości usług w dostawie wody i odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00107-65150-UM0500290/20 wydatki całkowite operacji to kwota 270.849,83 zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 138.405,00 zł.