Droga dojazdowa do pól Dzietrzniki-Grębień-Józefów

Droga dojazdowa do pól Dzietrzniki-Grębień-Józefów

Informujemy, że gmina Pątnów otrzymała dofinansowanie na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Dzietrzniki, Grębień, Józefów”. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dofinansowanie w kwocie 177 250,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Pana Jarosława Błacha z Pątnowa na kwotę 499.000,00 zł brutto. 6 czerwca br.  została podpisana umowa z wykonawcą na realizacje zadania. Modernizacja drogi ma zakończyć się w terminie do połowy października br.  

W ramach zadania zostanie zmodernizowana droga na odcinku 2,416 km docelowo o szerokości jezdni 4 m.

Mamy nadzieję, że wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z kolejnej drogi o ulepszonej nawierzchni, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz oszczędności czasu.