Nagroda im. Oskara Kolberga dla Pani Wandy Majtyki

Nagroda im. Oskara Kolberga dla Pani Wandy Majtyki

Niezmiernie nam miło poinformować, że Pani Wanda Majtyka z Popowic została uhonorowana nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Pani Wanda od wielu lat promuje kulturę ludową poprzez swoją aktywność w środowisku Ziemi Wieluńskiej. Jest śpiewaczką, autorką scenariuszy, reżyserką, autorką widowisk teatru wiejskiego, do 2018 r. instruktorką zespołów w Ożarowie, wykonawczynią plastyki zdobniczej i rekwizytów obrzędowych.

Pani Wanda Majtyka 1 lipca 2021 r. w Sali Wielkiej Ansamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie odebrała z rąk Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego nagrodę za swoją ludową działalność.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana jest za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną.  Honoruje się nią artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Wyróżnia twórców rozwijających swoje talenty, artystów kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę. Nagradza również badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, tych którzy, wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Nagroda im. Oskara Kolberga ustanowiona została w 1974 r. w Płocku, w gronie twórców czasopisma społeczno-kulturalnego „Barwy”. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest organizatorem i fundatorem przyznawanych wyróżnień. Realizację konkursu w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prowadzi Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. W 2003 r. Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za Zasługi dla Kultury Ludowej” otrzymał Zespół Folklorystyczny z Popowic, który to pani Wanda Majtyka wraz z Panią Edwardą Lach zakładały razem w 1989 r.

Pani Wanda otrzymała Nagrodę w kategorii „Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny” i w dziedzinie „Śpiewaczka. Aktorka. Reżyserka”.

Pani Wandzie Majtyce składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz dziękujemy za krzewienie kultury ludowej na Ziemi Wieluńskiej oraz wszelkiej pomyślności.