Stypendia Wójta Gminy Pątnów rozdane

Stypendia Wójta Gminy Pątnów rozdane

Uczyć się naprawdę warto. I to nie tylko dla poszerzania horyzontów. Za czas spędzony nad książkami, jak co roku, Wójt Gminy Pątnów w dzień zakończenia roku szkolnego tj. 25 czerwca 2021 r. we wszystkich trzech Zespołach Szkół już po raz piąty uhonorował najzdolniejszych uczniów oraz laureatów i finalistów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych klas IV-VIII  stypendiami naukowymi.

Rok szkolny 2020/2021 należał do wyjątkowych i do jednych z najtrudniejszych, jakie w ostatnich latach pamiętamy. W przeważającej części nauki szkolnej lekcje odbywały się online i wymagały od uczniów dużego zaangażowania i samodyscypliny. Sumienne wykonywanie szkolnych obowiązków przyniosło wybranym uczniom jednak efekty równie dobre jak podczas nauki stacjonarnej, a ich pracę najlepiej podsumowują oceny oraz wysokie osiągnięcia  w konkursach, olimpiadach czy zawodach sportowych.

Chcąc wesprzeć działania na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, przeznaczane są na ten cel środki własne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to 28.000,00 zł.

W Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach stypendium otrzymało 6 uczniów, w Zespole Szkół Samorządowym im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym – 5 uczniów, natomiast w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie aż 17 uczniów.

Najlepsi uczniowie mogli liczyć na jednorazowe stypendium w wysokości 1.000,00 zł oraz list gratulacyjny, który w tym roku na uroczystym zakończeniu wręczył Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, oraz jego zastępca Sekretarz Gminy Pątnów – Iwona Napieraj

Aby otrzymać stypendium naukowe, uczeń szkoły podstawowej musiał uzyskać średnią ocen co najmniej 5,0. Wszyscy stypendyści musieli mieć ocenę z zachowania również co najmniej bardzo dobrą. Stypendystami zostali również uczniowie, którzy są laureatami konkursów i zawodów organizowanych na szczeblu wojewódzkim.

Nagrodzonym stypendystom serdecznie gratulujemy a wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji!

Poniżej zamieszczamy listę uhonorowanych stypendystów oraz galerię zdjęć z wręczenia dyplomów i nagród.

Wykaz uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021
otrzymali stypendium Gminy Pątnów dla uzdolnionych uczniów    

Lp.Imię i nazwisko uczniaNazwa  szkoły
1.MACIEJ KOSOWSKIZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
2.BARTŁOMIEJ KLIMASZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
3.MALWINA IGNASIAKZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
4.PATRYCJA CIOSEKZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
5.MACIEJ KOMORZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym
6.WERONIKA PIOTROWSKAZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
7.MAJA BŁACHZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
8.WIKTORIA BŁACHZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
9.MAJA DYDYNAZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
10.ALEKSANDRA WIECZOREKZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
11.ZUZANNA CHŁODNAZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
12.EWA CIĘŻKAZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
13.OLIWIA CICHOŃZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
14.JULIA BAŃSKAZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
15.HANNA MIKOŁAJCZYKZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
16.ANNA KARCZZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
17.JAKUB BYCZAKZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
18.JAN CIĘŻKIZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
19.PATRYK GOŃDAZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
20.JAKUB JANIKZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
21.KACPER MOSIALAZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
22.KSAWIER PERLICEUSZZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
23.FILIP PAKUŁAZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
24.NATALIA LACHZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
25.NIKOLA NOWAKZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
26.BARTOSZ BŁACHZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
27.BARTOSZ HADRYŚZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach
28.ERYK KALEMBAZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach

Wójt Gminy Pątnów
/-/ dr Jacek Olczyk

Pątnów, dn. 25.06.2021 r.