Oświadczenie ws. obwodnicy Wielunia

Oświadczenie ws. obwodnicy Wielunia

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi kontrowersjami, jakie powstały po zaprezentowaniu alternatywnej koncepcji przebiegu obwodnicy Wielunia przez Urząd Miasta i Gminy Wieluń, pragniemy jeszcze raz uspokoić mieszkańców Kamionki i Popowic, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, według wielokrotnie powtórzonych oświadczeń, nie bierze tzw. V wariantu pod uwagę w swoich dalszych pracach.

W dn. 17 czerwca 2021 r. w Sołeckim Centrum Kultury w Kamionce odbyło się spotkanie, które, przy udziale posła Pawła Rychlika, burmistrza Wielunia Pawła Okrasy i wójta gminy Pątnów Jacka Olczyka, miało na celu uspokoić mieszkańców i zapewnić, że brane są pod uwagę tylko cztery warianty obwodnicy, dwie zachodnie i dwie wschodnie, które opracowuje firma Ivia z Katowic. Pan burmistrz starał się przekonać mieszkańców do swojego rozwiązania, ale nie spotkało się ono ani z akceptacją mieszkańców, ani posła, ani wójta.

Tego samego dnia, dwie godziny wcześniej, na spotkaniu w Gaszynie, padły jasne sformułowania ze strony pracowników GDDKiA, że inne koncepcje nie są brane pod uwagę, a dopuszcza się jedynie korekty czterech wariantów, które przebiegają po terenach rolnych między Rychłowicami a Wieluniem. Podobne zapewnienia ze strony GDDKiA padły w dn. 18 czerwca na spotkaniu w Kinoteatrze Syrena.

Podsumowanie dyskusji w Gaszynie i w Kamionce można przeczytać tutaj:

https://wielun.naszemiasto.pl/w-gaszynie-o-obwodnicy-wielunia-wariant-ratusza-nie-bedzie/ar/c1-8330214

Obecnie zbierane są listy poparcia dla rozwiązania zaproponowanego przez burmistrza Pawła Okrasę, co wzbudza dalszy niepokój mieszkańców Kamionki i Popowic.

Chciałbym wszystkich zainteresowanych tematem mieszkańców zapewnić, że w dalszym ciągu nie ma zgody na koncepcję obwodnicy, która przebiegałaby po terenach gminy Pątnów, w bliskiej odległości od zabudowań.

Mieszkańcy gminy Pątnów, którzy chcieliby wyrazić swój sprzeciw, mogą przesłać swoje uwagi do firmy Ivia na adres: [email protected] lub do GDDKiA na adres: GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź.

/-/ Jacek Olczyk
Wójt Gminy Pątnów