Wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”

Wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”

W maju wspólnie z dyrekcją i pracownikami ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie Gmina   Pątnów złożyła wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Utworzenie punktu dydaktycznego „Owadzi Świat” dla przedszkolaków w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Pątnowie”. 

Całkowity koszt zadania: 61 342,00 zł

Wnioskowana wysokość oraz forma dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 49 997,00 zł

Założeniem punktu dydaktycznego „Owadzi świat” jest utworzenie go w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać istniejącą naturalną przestrzeń w pobliżu przedszkola do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i wykorzystaniu jego walorów rekreacyjnych.