INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I EWIDENCJI MAJĄTKU w Urzędzie Gminy Pątnów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I EWIDENCJI MAJĄTKU w Urzędzie Gminy Pątnów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 
NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I EWIDENCJI MAJĄTKU
w Urzędzie Gminy Pątnów
Pątnów 48, 98 – 335 Pątnów

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani EWA PSYK zamieszkała w miejscowości OSJAKÓW.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Przedstawiona kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko ds. Księgowości Budżetowej i Ewidencji Majątku w Urzędzie Gminy Pątnów. Kandydatka wykazała się znajomością przepisów regulujących zakres wiedzy do wykonywania pracy na stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała się jako osoba operatywna, komunikatywna, zmotywowana do pracy, zdolna poradzić sobie z zadaniami na stanowisku ds. Księgowości Budżetowej i Ewidencji Majątku.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów