Sołectwo na Plus

Sołectwo na Plus

W marcu br. wspólnie z sołtysami gmina złożyła siedem projektów w ramach konkursu grantowego „Sołectwo na Plus” i udało się pozyskać granty w wysokości 10 tys. zł dla czterech wsi: Kluski, Bieniec, Załęcze Wielkie i Kałuże. Te zgłoszenia zostały ocenione pozytywnie i znalazły się na liście zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Sołectwo Kluski w ramach realizacji projektu planuje zakupić stoły i ławy biesiadne, parasole ogrodowe i grilla na węgiel drzewny, a także bramki do piłki nożnej i nasiona trawy. Taka modernizacja i doposażenie terenu przyczyni się do zwiększenia aktywności i integralności mieszkańców oraz gości.

Zadanie, w ramach którego o dotację wnioskuje wieś Bieniec zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej obok straży OSP Bieniec poprzez budowę altany drewnianej z wyposażeniem tj. stołami i ławami biesiadnymi. Pomysł na realizację projektu pochodzi od społeczności lokalnej.

Dzięki realizacji projektu pn. „Wypoczynek w Załęcze Wielkim” sołectwo planuje zakupić namiot, przenośnego grilla oraz stoły i ławy, co umożliwi stworzenie zaplecza do organizacji zajęć na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży. Ponadto możliwe będzie dalsze organizowanie tematycznych imprez kulturalnych, cieszących się ogromnym zainteresowaniem.

Zakup namiotu, stołów i ławek planuje sołectwo Kałuże. Realizacja projektu z pewnością  przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Jednocześnie pomoże zaistnieć Kałużom na mapie wydarzeń kulturalnych w regionie.  

Obecnie w kolejnym etapie gmina składa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wyżej wymienione zadania. W najbliższym miesiącu zostaną podpisane umowy na realizację poszczególnych projektów. Potem pozostanie już tylko czas realizacji do 15 listopada br.