Modlitewnik z Dzietrznik sprzed ponad stu lat

Modlitewnik z Dzietrznik  sprzed ponad stu lat

Dziękujemy za pierwszą odezwę na nasz apel w sprawie poszukiwania archiwalnych zdjęć i informacji do przygotowywanej Monografii Gminy Pątnów. Będziemy wdzięczni za kolejne zdjęcia lub relacje o swoich przodkach.

Podziękowania należą się szczególnie p. Zenonowi Gajkowi za zdjęcia oraz udostępnienie skanu modlitewnika pt. „Pamiątka z parafii Dzietrzniki z filiami w Pątnowie i w Grębieniu” z ok. 1907 r. wydana przez ks. Feliksa Poraja-Kobielskiego, proboszcza parafii w Dzietrznikach.

Przypomnijmy, że prace przy budowie nowego kościoła w Dzietrznikach rozpoczął w 1900 r. ks. Wacław Kokowski, który uznał, że modrzewiowy kościółek jest za mały by pomieścić wszystkich wiernych, co potwierdzali wizytatorzy kościelni. Kamień węgielny z wyrytymi datą i inicjałami ks. Kokowskiego wmurowano rok później pod ścianą prezbiterium na jednym z kamieni cokołu. Fundamenty i mury wybudowano wokół starego drewnianego kościółka, który aż do 1905 r. pozostawał w środku trwającej budowy. Początkowo prace postępowały szybko, ale z czasem parafianie przestali składać się na budowę kościoła. W 1904 r. ks. Kokowski przeszedł do innej parafii, a kontynuowaniem prac zajął się nowy proboszcz ks. Feliks Bernard Poraj-Kobielski, który wydał wspomniany Modlitewnik. Był on sprzedawany jako cegiełka i służył podratowaniu budżetu na rzecz budowy nowego kościoła. Najprawdopodobniej jest to jeden z niewielu egzemplarzy, a być może jedyny, który się zachował.

W galerii przedstawiamy wiersz pt. „Moje przybycie” ułożony przez ks. Poraja-Kobielskiego otwierający modlitewnik, wizerunek proboszcza oraz stary kościółek w Dzietrznikach.