Kolejne laptopy i tablety rozdane szkołom

Kolejne laptopy i tablety rozdane szkołom

Wójt Gminy Pątnów 15 września br. przekazał kolejne laptopy i tablety dla szkół. Tym razem każda szkoła otrzymała 10 laptopów i 1 tablet. Sprzęt został pozyskany w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Tym razem samorząd otrzymał wsparcie w kwocie 74 999,25 zł, a sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych oraz do uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pątnów.

Wierzymy, że przekazane sprzęty ułatwią naszym dzieciom naukę.