Obóz językowy 2019 r.

W dniach 22-29.06.2019 r. 36 uczniów z naszej gminy uczestniczyło w obozie językowym, który odbył się w „Sportowej Osadzie” w Burzeninie. Obóz ten był realizowany w ramach projektu „E-Pątnów – lepsza edukacja dla lepszej przyszłości uczniów i uczennic w Gminie Pątnów”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach językowych prowadzonych przez native speakers, z RPA, Wielkiej Brytanii i Australii. Podczas różnorodnych zajęć uczniowie porozumiewali się w języku angielskim i rozwijali swoje kompetencje językowe. Dużą atrakcją była nauka gry w crickieta, którego rozgrywki cieszyły się dużą popularnością w trakcie trwania całego obozu. Ponadto dzieci korzystały z basenów, boisk sportowych, parku linowego i strzelnicy. Wieczorami odbywały się projekcje filmów oraz koncerty akustyczne w wykonaniu Tomasza Sawickiego i Phillipa Brackona. Uczestnicząc we wszystkich formach aktywności obozowej dzieci wykorzystywały język angielski do komunikacji z lektorami. Dzieci wróciły wypoczęte, zadowolone, z nowymi doświadczeniami i z pewnością miło będą wspominać ten czas. Mamy nadzieję, że spotkamy się wspólnie na następnym obozie.

Kinga Świegot
Martyna Plewa
Sylwia Ludziejewska-Pakuła

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŁ 2014-2020