Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego, których prężna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest godna zauważenia, zaprezentowania i docenienia.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 sierpnia 2019 roku.
Finał Konkursu odbędzie się 7 października 2019 roku podczas VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz przesyłania zgłoszeń.
Szczegóły: https://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/
Zgłoszenia przyjmuje poprzez stronę internetową https://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/