Odnawialne źródła energii

W drugim kwartale 2021 r. ogłoszony ma zostać przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nabór na dofinansowanie do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina Pątnów zamierza ubiegać się o przyznanie ww. dofinansowania na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”. W związku z tym obecnie wysyłamy do mieszkańców, którzy w 2020 r. złożyli deklaracje udziału w projekcie, umowy dotyczące zakresu i warunków udziału w projekcie. Gmina Pątnów jest w trakcie przygotowywania niezbędnej dokumentacji.

Informujemy ponadto, że na liście, którą prowadzimy zapisanych jest ponad 300 osób chętnych do montażu instalacji OZE. Niestety wnioskiem o dofinansowanie obejmujemy, zgodnie z kolejnością zapisów pierwszych 140 osób. Wysłaliśmy już zaproszenia do podpisania umów wstępnych i czekamy na ich zwrot. Ograniczone środki na dofinansowanie nie pozwalają na objęcie projektem większej liczby mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że jest to pierwszy wniosek, ale na pewno nie ostatni.

W przypadku pojawienia się w kolejnych latach możliwości pozyskania środków na pewno Gmina Pątnów będzie chciała ponownie złożyć taki wniosek.

Wniosek jest składany w drodze konkursu, tak więc nie ma pewności czy otrzymamy dofinansowanie, a co za tym idzie, czy realizacja projektu dojdzie do skutku. Prosimy również mieszkańców o cierpliwość, ponieważ termin rozpoczęcia montażu instalacji uzależniony jest od czasu weryfikacji wniosku prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz czasu potrzebnego na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, w którym zostanie wyłoniony wykonawca instalacji OZE. Szacuje się, że będzie to druga połowa 2022 r.Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów