Dokumenty do pobrania

Rolnictwo
Pomoc społeczna
Formularze oświadczeń majątkowych
Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie


Telefon: 43 843 52 50
Fax: 43 843 52 50
Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów