WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

[ 2016-03-09 ]
W roku szkolnym 2015/2016 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach przystąpiła do projektu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Projekt nosi nazwę: ,,Aby w życiu czuć się rzeźwo, trzeba myśleć trzeźwo’’. Celem tego projektu jest przeprowadzenie szkolnej profilaktyki antyalkoholowej, polegającej na wywieraniu takiego wpływu na dzieci, aby radziły sobie lepiej z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza im życie, jak również zaszczepienie w nich aktywnych form spędzania czasu wolnego. W ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego w grudniu 2015 r. zostały zorganizowane w klasach I-III szkoły podstawowej warsztaty plastyczne pt : ,,Jak spędzam czas wolny z rodziną’’. Warsztaty miały na celu wzmocnienie więzi rodzinnych i podkreślenie roli rodziny w profilaktyce antyalkoholowej.
W ramach profilaktyki uzależnień do klas I-III został zaproszony lekarz rodzinny T. Bogatko. Dostarczył dzieciom podstawowej wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na organizm. Uświadomił uczniom, że alkohol to środek uzależniający, a jego nadużycie prowadzi do nałogu nawet w wieku wczesnoszkolnym. Promował zasady zdrowego stylu życia. Mamy nadzieję, że prelekcja przyniosła zamierzony efekt.