WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów

 2020-07-09    


Gmina Pątnów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i ośrodka zdrowia w Pątnowie”.
Cel projektu: poprawa jakości powietrza w gminie Pątnów poprzez termomodernizację, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Samorządowych oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów wraz z ośrodkiem zdrowia
Dofinansowanie projektu z UE: 1.052.915,47 zł.
Gmina Pątnów rozpoczęła kolejny etap realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pątnów tj. budynku Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach oraz budynku Urzędu Gminy Pątnów i ośrodka zdrowia w Pątnowie”.
W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót. Jest to CRK-MANAGMENT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Oleśnie (46-300) ul. Dworcowa 17. Umowa Nr GP.P/5.2020 z dnia 28.05.2020 r.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2020 r.
Wartość zadania objętego dofinansowaniem w zakresie termomodernizacji – 559.805,84 zł brutto.
Obecnie trwają prace budowlane przy termomodernizacji budynku urzędu gminy oraz ośrodka zdrowia w Pątnowie w zakresie ocieplenia fundamentów obydwu budynków.
Galeria zdjęć: