WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

 Stypendia dla uczniów Gminy Pątnów

 2020-07-06    
Stypendia naukowe Gminy Pątnów w roku 2020 zostały przyznane już po raz czwarty. W dzień zakończenia roku szkolnego we wszystkich trzech Zespołach Szkół dla najzdolniejszych uczniów klas IV-VIII zostało wręczonych 39 stypendiów.
Chcąc wesprzeć działania na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, przeznaczane są na ten cel środki własne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to 29.991,00 zł.
W zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach stypendium otrzymało 3 uczniów, w Zespole Szkół Samorządowym im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym stypendium otrzymało 20 uczniów, natomiast w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie stypendium otrzymało 16 uczniów.
Prymusi mogli liczyć na nagrodę w wysokości 769,00 złotych oraz list gratulacyjny, którego w tym roku wyjątkowo nie wręczył Wójt Gminy Pątnów, ale wychowawcy klas.
Aby otrzymać stypendium naukowe, uczeń szkoły podstawowej musiał uzyskać średnią ocen co najmniej 5,0. Wszyscy stypendyści musieli mieć ocenę z zachowania również co najmniej bardzo dobrą. Stypendystami zostali również uczniowie, którzy są laureatami konkursów i zawodów organizowanych na szczeblu wojewódzkim.
Gratulujemy wszystkim stypendystom, gdyż ich zdolności poparte niejednokrotnie bardzo ciężką pracą zostały nagrodzone. Wszystkim uczniom trzech zespołom szkół życzymy udanych wakacji, wymarzonych letnich podróży, a co najważniejsze bezpiecznie spędzonego wolnego czasu. Wracajcie z początkiem września z nowymi siłami i energią.
Galeria zdjęć: