WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Bezpieczny i wolny od nałogów - HAPPENING

[ 2016-03-09 ]
W środę 10.02.2016r. na sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach odbył się happening, którego tematem było podsumowanie projektu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi „Bezpieczni i wolni od nałogów”.
Uczniowie gimnazjum przez 3 miesiące realizowali różnorodne zadania wynikające z projektu. M.in. w formie ankiet zdiagnozowano ich świadomość w zakresie tematyki alkoholowej, w klasach przeprowadzono pogadanki, przygotowano referaty, prezentacje, odbyły się projekcje filmów profilaktycznych.
04.12.2015r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem KPP w Wieluniu na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, a 20.01.2016r. spotkanie ze specjalistą Poradni Leczenia Uzależnień. Pan A. Baziur przybliżył gimnazjalistom problem alkoholizmu oraz szkodliwego wpływu innych używek na zdrowie młodego człowieka.
Uczniowie, realizując projekt, poznali niszczące skutki spożywania alkoholu, wzrosła ich świadomość na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałania alkoholizmowi. Przekonali się, że warto i należy dokonywać sensownych wyborów w życiu wolnym od uzależnień, dbać o swoje zdrowie. Mają świadomość, że nie warto sięgać po alkohol, że są inne, ciekawsze sposoby spędzania wolnego czasu.
Podczas happeningu uczniowie zaprezentowali utwory muzyczne, bardzo ciekawe scenki teatralne, a nawet nagrany wcześniej samodzielnie film, który w drastyczny sposób uświadomił, jak tragiczne może być dla młodzieży spożywanie alkoholu. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny nawiązujący do tematu projektu. Uczniowie wykonali wiele plakatów promujących zdrowy tryb życia nastolatków i ukazujących szkodliwość spożywania alkoholu. Autorów najciekawszych prac nagrodzono dyplomami oraz drobnymi upominkami.
Dwaj mędrcy przybliżyli nam zgubne skutki picia alkoholu.
Następnie jedna z gimnazjalistek odczytała list do sprzedawców, w którym zawarto apel, aby nie sprzedawać alkoholu młodzieży do lat 18-u. Po zakończeniu happeningu listy zostały przekazane właścicielom sklepów sąsiadujących ze szkołą.
Z kolei odbyło się przeciąganie liny symbolizującej siłowanie się z pokusą sięgnięcia po alkohol.
Na koniec młodzież udowodniła, że istnieją inne, ciekawsze sposoby na integrację i wspólne spędzanie czasu, że można się świetnie bawić bez alkoholu.
Zatańczyli tak lubianą przez nich „Belgijkę”.
Nad realizacją projektu czuwał zespół nauczycieli:
J. Duszyńska, R. Dubas, M. Caban, S. Mostowy oraz ks. A. Dzieszkowski.