WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Projekt „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Pątnów” - wstrzymany do odwołania

[ 2020-06-03 ]
Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłosił że z powodu stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii choroby COVID-19 konieczne są zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym Gmina Pątnów nie ma obecnie możliwości wnioskowania o środki unijne na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Pątnów”, w ramach którego mieszkańcy składali wnioski o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę/zgazowanie drewna.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących projektu, prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej www.patnow.pl gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.