WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

PROGRAM „RODZINA 500plus”

[ 2016-03-08 ]
Realizacją programu „Rodzina 500plus” w gminie Pątnów zajmował będzie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie.
Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł otrzymają też świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 kwietnia br.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.