WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

 Pszczoły - jak nie dopuścić do ich zatrucia

 2020-04-10    
Zbliża się czas intensywnej chemicznej ochrony roślin. Dbając o dobro pszczół i innych owadów zapylających pamiętajmy o podstawowych zasadach postępowania:
  • informujemy właścicieli pasiek o planowanych zabiegach
  • jeżeli w pobliżu pola, na którym będzie wykonywany zabieg, znajduje się pasieka, wykonujemy go w odległości co najmniej 20 m od niej
  • zabiegi wykonujemy po oblocie pszczół, najlepiej wieczorem
  • nie dopuśćmy do zniesienia cieczy roboczej:
- na tereny nieużytkowane rolniczo, szczególnie jeżeli znajduje się tam pożytek dla       pszczół i innych owadów zapylających
- na kwitnące uprawy
- na uprawy, w których znajdują się kwitnące chwasty
  • pamiętajmy też, że zabiegi ochronne można wykonywać przy wietrze nieprzekraczającym 4 m/s
  • przestrzegajmy okresów prewencji
  • stosujmy środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • przed wykonaniem oprysku zapoznajmy się szczegółowo z treścią etykiety.
Pszczoły stanowią nasze dobro wspólne, zróbmy wszystko, aby nie zakłócić ich bytowania w przyrodzie.
Przypadki podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony roślin należy zgłaszać do właściwego terenowo oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Dane teleadresowe znajdują się na strona internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu: https://piorin.gov.pl/wiorin/lodzkie/ w zakładce: Struktura organizacyjna/Oddziały.
 
                                                                                               Agnieszka Stachurska – Janek
                                                                                              Wojewódzki Inspektorat Ochrony
                                                                                               Roślin i Nasiennictwa w Łodzi