WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów

 2020-03-16
UWAGA!
W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego ograniczeniami w dniu 16.03.2020 r. (poniedziałek) podjęto decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do instalacji OZE do 20.03.2020 r. (piątek).
Wprowadzono również możliwość przesyłania deklaracji w postaci skanu wypełnionego i podpisanego wniosku na adres gmina@patnow.pl Przy uzupełnianiu prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na strony 1, 2, 8 oraz dokładne wypełnienie tego załącznika, którego wniosek dotyczy (str. 3 kolektory słoneczne, str. 4 panele fotowoltaiczne, str. 5-7 kocioł na biomasę/zgazowanie drewna).

Urząd Gminy planuje ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizacje projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów”.

W I kwartale 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie budowy indywidualnych instalacji OZE z Funduszy Europejskich w ramach Działania IV.1 „Odnawialne źródła energii”. Gmina może przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na budowę indywidualnych instalacji OZE na budynkach prywatnych należących do mieszkańców gminy.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o złożenie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Pątnów” w Urzędzie Gminy Pątnów w terminie od 04.03. (wtorek) do 16.03. (poniedziałek) w pokoju 103. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pliki do pobrania: