WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów

[ 2020-03-04 ]
Urząd Gminy planuje ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizacje projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Pątnów”.
W I kwartale 2020 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie budowy indywidualnych instalacji OZE z Funduszy Europejskich w ramach Działania IV.1 „Odnawialne źródła energii”. Gmina może przystąpić do konkursu z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na budowę indywidualnych instalacji OZE na budynkach prywatnych należących do mieszkańców gminy.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o złożenie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Pątnów” w Urzędzie Gminy Pątnów w terminie od 04.03. (wtorek) do 16.03. (poniedziałek) w pokoju 103. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Pliki do pobrania: