WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Bezwzględny zakaz spalania odpadów

[ 2019-12-16 ]
Bezwzględny zakaz spalania odpadów!!!
W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.
W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 191 – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”
Większością osób kieruje chęć zaoszczędzenia na opłatach za wywóz odpadów. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób tony odpadów zamiast na wysypiska trafiają do naszych płuc. Paląc śmieci, nie pozbywamy się ich na zawsze.
Domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów, panuje w nich o wiele za niska temperatura, nie posiadają filtrów powietrza, które wyłapywałyby niebezpieczne związki powstałe w wyniku spalania, kominy domostw są o wiele za niskie co powoduje, że zanieczyszczenia nie są wynoszone na daleką odległość, gdzie mogłyby być rozproszone przez wiatr. Spalanie odpadów powoduje wydobywanie się zanieczyszczających środowisko substancji, które są również groźne dla naszego zdrowia taki jak: pyły z metalami ciężkimi, tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny i furany.
Żyjąc w okolicy, w której palenie odpadów w domach jest powszechne skazujemy siebie i całą rodzinę na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem i ma to z pewnością ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Wydobywające się substancje mogą powodować zachorowania na poważne choroby takie jak:
• tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
• tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
• dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
• chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
• cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,
• dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.
Mieszkanie w sąsiedztwie osób niezdających sobie sprawy ze szkodliwości spalania odpadów, szczególnie tych z tworzyw sztucznych jest niezwykle uciążliwe. I to nie tylko ze względu na nieprzyjemny zapach, czy brak możliwości przewietrzenia pomieszczeń w domu, ale przede wszystkim ze względu na niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Musimy pamiętać, że wdychając dioksyny nie od razu poczujemy się źle, ale za kilkanaście lat możemy zachorować na groźne choroby.
Pliki do pobrania: