WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

NOWY RACHUNEK BANKOWY GMINY PĄTNÓW DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

[ 2019-12-10 ]
Informujemy, że ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Pątnów prowadzony przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu:
GMINA PĄTNÓW
Pątnów 48
98-335 Pątnów
Nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170