WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW NR 133/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.

[ 2019-11-12 ]
Zarządzenie nr 133/2019 Wójta Gminy Pątnów z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Pliki do pobrania: