WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Rozpoczęcie zajęć z Coachem w ramach projektu "Aktywny Pątnów"

[ 2019-09-25 ]
W dniu 01.10.2019 r. rozpoczną się spotkania indywidualne z coachem w ramach projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
W ramach zadania zostaną również zorganizowane zajęcia grupowe w pierwszych dniach listopada. Celem spotkań
z coachem jest pobudzenie pewności siebie, pozytywnego spostrzegania sytuacji w której się znajdują. Pobudzenie wewnętrznej motywacji uczestników do działań służących poprawie jakości życia, pogłębienie zachowań asertywnych oraz niwelowanie i zapobieganie wykluczeniu społecznego i braku aktywności zawodowej.