WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Zakończenie zajęć z doradcą zawodowym

 2019-09-25
W dniu 20.09.2019 r. zakończyły się zajęcia z doradztwa zawodowego organizowane w ramach projektu konkursowego „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnicy mieli zapewnione zajęcia indywidualne w wymiarze 3 godzin dla jednego uczestnika oraz 10 godzin zajęć grupowych. Podczas zajęć uczestnicy projektu poznali nowe możliwości rozwoju oraz jak mogą uzupełnić swoje wykształcenie. Uczestnicy nauczyli się również pisania CV oraz listu motywacyjnego, które wykorzystają do poszukiwania pracy.